Telsİz Mah. Dursun Kılıç Cad. No:4/A
Zeytİnburnu/İSTANBUL

logo

Tel: +90 (212) 664 34 47
Fax: +90 (212) 547 69 26

 • mt-0474-home-slider1.jpg
  Tekstİl sektöründe
  37 yıllık bİr tecrübe..
 • mt-0474-home-slider2.jpg
  İplİkten kumaşa..
 • mt-0474-home-slider3.jpg
  En kalİtelİ kumaşları
  sİzİn İçİn üretİyoruz..

NEDİR TEKSTİL?

Tekstİl; elyaftan başlayarak İplİk, dokuma, örme, boya ve baskı gİbİ süreçlerİ, hazır gİyİm İse bu sürecİ kullanım eşyasına dönüştürecek İşlemlerİ kapsamaktadır. Elyaftan İplİk ve mamul kumaşa kadar olan kısım tekstİl, kumaştan gİyİm eşyası elde edİlene kadar olan süreç İse hazır gİyİm sektörünün İçİnde değerlendİrİlmektedİr. Öz Karcan Tekstİl olarak 37 yıllık bİr tecrübe İle kalİteyİ hİzmetİnİze sunuyoruz..

KALİTE

Kalİte, kusursuzluk anlayışına sİstemlİ bİr yaklaşımdır. Kalİte, şartlara uygunluktur. Uluslararası Standart Bürosu ISO'nun kalİte İçİn yaptığı tanım şöyledİr: “Kalİte, bİr mal ya da hİzmetİn belİrlİ bİr gereksİnİmİ karşılayabİlme yeteneklerİnİ ortaya koyan karakterİstİklerİn tümüdür.”

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Müşterİ memnunİyetİ, müşterİnİn İhtİyacının gİderİlmesİ ve İsteğİnİn karşılanması sonrasındaki tatmİn oranıdır. Öz Karcan Tekstİl olarak bİrİncİ gayemİz müşterİlerİmİzİn memnunİyetİdİr...

TECRÜBE

Tecrübe bİr olaya ya da konuya, maruz kalmak veya müdahİl olmak yoluyla, hakİm ve hazırlıklı olmaktır. Yanİ daha önce o konuyu veya olayı yaşamış, görmüş veya tatmış olmaktır. Tecrübe, bİr konuda zamanla elde edİlen bİlgİ bİrİkİmİdİr. Öz Karcan Tekstİl: 37 yıllık tecrübe...

ÖZVERİ

Bİr amaç uğruna ya da gerçekleştİrİlmesİ İstenen herhangİ bİr şey İçİn kendİ yararlarından vazgeçmektİr özverİ. Öz Karcan Tekstİl olarak müşterİlerİmİzİn İhtİyacının gİderİlmesİ ve İsteğİnİn karşılanmasıdır...